Търговски Системи – България


Retail Systems – Bulgaria

Софтуер за управление на търговски обекти Retail management software
Баркод скенери Barcode scanners
Мобилни терминали Mobile terminals
EAS-системи за защита на стоките против кражба
Маркиране на стоките против кражба на етап производство
EAS anti-theft security and loss prevention solutions
Source tagging programmes
Защита против кражба на високо-рискови продукти
Защита на продукти изложени на свободен достъп
High theft solutions
Open display security
Мърчъндайзинг продукти
Маркиращи клещи
Retail merchandising solutions
Hand labeling solutions
Решения за оптимизация на стелажното пространство Shelf optimization solutions
Електронни търговски и индустриални везни
Препакетиращи машини
Retail and Industial scales
Wrapping and packaging machines
Електронни стелажни етикети Electronic Shelf Labels

Моля, свържете се с нас:

Please, contact us:

  • Централен офис – Пловдив
Телефон:+359 32 621 934
Мобилен:+359 898 599 551
E-mail:
Адрес:4003 Пловдив,
бул. "Брезовско шосе 176",
Търговски Център "DEKOM", ет.4🌎Виж на картата


  • Офис – София
Мобилен:+359 898 566 005
E-mail:
Адрес:1712 София, ЖК Младост-3,
ул. "Филип Аврамов", бл.301, ет.1🌎Виж на картата


  • Офис – Варна
Мобилен:+359 898 599 535
E-mail:


  • Офис – Бургас
Мобилен:+359 898 599 553
E-mail:


  • Офис – Плевен
Мобилен:+359 899 928 500, +359 898 566 021
E-mail:
Адрес:5800 Плевен,
ул. "Цар Самуил" 141🌎Виж на картата


  • Office – Plovdiv (HQ)
Telephone:+359 32 621 934
Mobile:+359 898 599 551
E-mail:
Address:DEKOM Centre, fl. 4,
176 Brezovsko Shosse Blvd.,
4003 Plovdiv🌎See on the map


  • Office – Sofia
Mobile:+359 898 566 005
E-mail:
Address:fl.1, bl.301, Filip Avramov Str.,
Mladost-3 RD, 1712 Sofia🌎See on the map


  • Office – Varna
Mobile:+359 898 599 535
E-mail:


  • Office – Bourgas
Mobile:+359 898 599 553
E-mail:


  • Office – Pleven
Mobile:+359 899 928 500, +359 898 566 021
E-mail:
Address:141 Tzar Samuil Str.,
5800 Pleven🌎See on the map


ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Проект и главна цел:
BG16RFOP002-2.073-14950

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Бенефициент: ТЪРГОВСКИ СИСТЕМИ – БЪЛГАРИЯ ЕООД
ЕИК: 115795783

Обща стойност: 10 000 лв.,
от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 17.09.2020 г.
Край: 17.12.2020 г.

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Проект и главна цел:
BG16RFOP002-2.089-6084

„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Бенефициент: ТЪРГОВСКИ СИСТЕМИ – БЪЛГАРИЯ ЕООД
ЕИК: 115795783

Обща стойност: 50 000 лв.,
от които 50 000 лв. европейско и 0 лв. национално съфинансиране.

Начало: 07.09.2021 г.
Край: 07.12.2021 г.


Търговски Системи – България

Retail Systems – Bulgaria